Portal Informeri.ba nudi svojim članovima niz marketinških funkcionalnosti u cilju poboljšanja vidljivosti Vašeg poslovanja kako na portalu tako i na globalnim internet pretraživačima.
Do sada u mreži 76465 poduzeća!

Dobrodošli na regionalni portal za pretragu proizvoda, usluga i poduzeća. Registrirajte se i reklamirajte Vaše poslovanje!

Početna
Korisnički paketi na sajtu informeri.ba

Portal Informeri.ba nudi svojim registriranim članovima usluge i marketinške funkcionalnosti, koje su usmjerene ka poboljšanju vidljivosti Vašeg poslovanja kako na portalu tako i na globalnim internet pretraživačima.

Standardni paket omogućava unos neograničenog broja proizvoda i usluga iz Vaše ponude, kao i unos slika, kako na prezentaciji proizvoda i usluga, tako i na prezentaciji poduzeća. Pored nabrojanih funkcionalnosti, Srebreni i Zlatni paket garantuju prioritet prilikom prikazivanja Vašeg poduzeća, proizvoda i usluga u rezultatima pretrage i u samoj kategorizaciji, kao i objavljivanje reklamnih vijesti na početnoj strani portala. Članovi sa Zlatnim paketom takođe dobijaju mogućnost objavljiavanja reklamnog banera na stranama relevantnih kategorija.

Ukoliko ste registrirani član, prijavite se za izbor paketa:

Ukoliko niste registrirani, postanite član već danas:

Pregled paketa
Usluge
Osnovni paket
Standardni paket
Srebrni paket
Zlatni paket
Multijezična prezentacija poduzeća
Neograničen broj proizvoda i usluga u potražnji
Neograničen broj proizvoda i usluga u ponudi
Neograničen broj dodatnih djelatnosti
Neograničen broj slika poduzeća, proizvoda i usluga
Prioritetno prikazivanje poduzeća, proizvoda i usluga u ponudi i potražnji
Srebrni prioritet
Poduzeće +
3 proizvoda/usluge
Zlatni prioritet
Poduzeće +
9 proizvoda/usluga
Objavljivanje reklamnih vijesti na početnoj strani portala
Direktan link na Vašu web stranu
Izvoz rezultata pretrage + štampanje na etiketama za poštanske koverte
Do 100 rezultata pretrage
Do 1000 rezultata pretrage
Reklamni baneri Vašeg poduzeća
Cijene paketa:
Besplatno
60,00 EUR
godišnja pretplata
120,00 EUR
godišnja pretplata
180,00 EUR
godišnja pretplata